W dniach 14-16 września 2016 roku w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Politechniki Warszawskiej w Grybowie odbyła się kolejna edycja seminarium poświęconego problematyce związanej realizacją i konserwacją podstawowych osnów geodezyjnych pt. „Współczesne problemy podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce”. Organizatorem seminarium był Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, patronat nad seminarium objął Komitetem Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

 

Celem konferencji była ocena istniejącego stanu podstawowych osnów geodezyjnych w Polsce na tle rozwiązań zagranicznych oraz analiza i dyskusja na temat perspektyw ich rozwoju. Konferencja stanowiła również forum do prezentacji wyników badań oraz rezultatów projektów badawczych prowadzonych przez krajowe geodezyjne ośrodki badawcze. Ważnym elementem Seminarium była sesja poświęcona zagadnieniom współczesnej metrologii i ich aplikacjom w problematyce pomiarów geodezyjnych i ich legislacji.

Wyniki prac badawczych prezentowanych na seminarium obejmowały zagadnienia pogrupowane w następujących sesjach tematycznych:

  1. Geodezyjne układy odniesienia i ich realizacje
  2. Podstawowa osnowa wysokościowa, grawimetryczna i magnetyczna w Polsce
  3. Modelowanie pola siły ciężkości Ziemi
  4. Modelowanie parametrów atmosfery i hydrosfery
  5. Wybrane zagadnienia precyzyjnego pozycjonowania GNSS
  6. Współczesne problemy metrologii geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej

Wszystkie prace prezentowane na seminarium dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.rogopen.gik.pw.edu.pl