W dniach 19-21 września 2016 roku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyło się XX Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe nt. „Fotogrametria dla geoinformacji” Organizatorem Sympozjum był Instytut Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich oraz Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji. Patronat nad seminarium objął Komitet Geodezji Polskiej Akademii Nauk.

Sympozjum Polskiego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji jest cykliczną imprezą naukową będącą platformą wymiany najnowszych osiągnięć badawczych oraz doświadczeń związanych z wdrażaniem i wykorzystaniem technologii fotogrametrycznych i teledetekcyjnych. Formuła XX jubileuszowego sympozjum była szeroka i obejmowała modelowanie 3D geoinformacji, pozyskiwanie danych z wykorzystaniem różnorodnych sensorów, wykorzystanie platform typu UAS, przetwarzanie i aplikacyjne wykorzystanie danych z najnowszych sensorów teledetekcyjnych, zastosowanie metod fotogrametrycznych
i teledetekcyjnych w badaniach środowiskowych. Wyniki prac badawczych prezentowanych na seminarium obejmowały zagadnienia pogrupowane w następujących sesjach tematycznych:

  • 3D modeling and modern applications of airborne platforms,
  • Terrestrial imaging and sensors,
  • Metody przetwarzania danych fotogrametrycznych,
  • Fotogrametria i teledetekcja dla geoinformacji,
  • Integracja danych przestrzennych i ich nowatorskie zastosowania,
  • Syntetyczna prezentacja osiągnięć kongresu ISPRS2016 w Pradze,
  • Doświadczenia związane z produkcyjnym wykorzystaniem technik fotogrametrycznych i teledetekcyjnych.