W dniu 21 listopada 2016 roku o godzinie 11.00 w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w sali 2513 odbędzie się 3. zebranie plenarne Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020. Udział w zebraniu potwierdził Dziekan Wydziału IV PAN prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski.

Program zebrania przewiduje następujące punkty:

 • Otwarcie zebrania, przyjęcie porządku obrad i wybór komisji skrutacyjnej,
 • Informacja z posiedzeń prezydium Komitetu Geodezji poprzedzających zebranie,
 • Przedstawienie aktualnych problemów w Wydziale IV PAN,
 • Wybór przewodniczących Sekcji Geodezji i Geodynamiki, Sekcji Geoinformacji oraz Komisji ds. Kształcenia,
 • Wybór oficjalnego przedstawiciela Komitetu Geodezji do Sekcji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych,
 • Referat naukowy nt. „Współczesne rozumienie pojęcia mapy w świetle nowych produktów i usług geoinformacyjnych”, który wygłosi dr hab. inż. Dariusz Gotlib
 • Dyskusja,
 • Prezentacja strony internetowej Komitetu Geodezji,
 • Informacja o stanie półrocznika „Geodesy and Cartography”,
 • Patronat Komitetu Geodezji nad konferencjami naukowymi,
 • Zarys programu wsparcia młodych naukowców,
 • Skuteczność wniosków o przyznanie stopni i tytułu naukowego oraz o nadawanie uprawnień w tym zakresie na tle innych dyscyplin,
 • Informacja członków Komitetu Geodezji o najważniejszych problemach naukowych poruszanych na ostatnich konferencjach i sympozjach,
 • Informacja na temat postępu prac w programie EPOS,
 • Aktualny plan prac Komitetu Geodezji na 2016 rok,
 • Przyjęcie protokołu z 2. zebrania plenarnego Komitetu Geodezji PAN,
 • Sprawy bieżące i wolne wnioski.