Na pierwszym zebraniu Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016-2020, w dniu 8 lutego 2016 roku, Dziekan Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski wręczył nominacje nowo wybranym członkom Komitetu Geodezji. Nominacje odebrało 29 osób.