Lista członków Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2003 – 2006

 1. dr hab. inż., czł. koresp. PAN Lubomir W. Baran
 2. dr hab. inż. Marcin Barlik
 3. dr hab. inż. Józef Beluch
 4. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
 5. dr hab. Aleksander Brzeziński
 6. dr hab. inż. Stefan Cacoń
 7. dr hab. inż. Józef Czaja
 8. dr hab. inż. Kazimierz Czarnecki
 9. kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
 10. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz
 11. dr hab. inż. Jan Gocał
 12. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, czł. koresp. PAN
 13. dr hab. inż. Józef Jachimski
 14. dr hab. inż. Wojciech Janusz
 15. dr hab. inż. Romuald Kaczyński
 16. dr hab. inż. Roman Kadaj
 17. dr hab. Barbara Kołaczek
 18. dr hab. inż., prof. UWM Jan Kryński
 19. dr hab. inż. Ewa Krzywicka-Blum
 20. dr hab. inż. Adam Linsenbarth, prof. IGiK
 21. dr hab. inż. Andrzej Makowski
 22. dr hab. inż. Bogdan Ney, czł. rzecz. PAN
 23. dr hab. inż. Michał Odlanicki-Poczobutt, czł. rzecz. PAN
 24. dr hab. inż. Heronim Olenderek
 25. dr hab. inż. Stanisław Oszczak
 26. dr hab. Wojciech Pachelski
 27. dr hab. inż. Witold Prószyński
 28. dr hab. inż. Jerzy Rogowski
 29. dr hab. inż. Józef Sanecki
 30. dr hab. inż. Andrzej Sas-Uhrynowski
 31. dr hab. inż. Janusz Śledziński
 32. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski
 33. dr hab. inż. Bogdan Wolski
 34. dr inż. Ewa Wysocka
 35. dr hab. Janusz B. Zieliński

Lista członków Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2007 – 2010

 1. dr hab. Jerzy Balcerzak, prof. PW
 2. dr hab. inż. Marcin Barlik
 3. dr hab. inż. Stanisław Białousz
 4. dr. hab. Aleksander Brzeziński
 5. dr hab. inż. Aleksandra Bujakiewicz
 6. dr hab. inż. Stefan Cacoń
 7. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
 8. dr hab. inż. Józef Czaja
 9. dr hab. Krystyna Czarnecka, prof. PW
 10. kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
 11. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz
 12. dr hab. inż. Jan Gocał
 13. dr hab. Władysław Góral
 14. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, czł. koresp. PAN
 15. dr hab. inż. Roman Kadaj
 16. dr hab. Barbara Kołaczek
 17. dr hab. inż. Bernard Kontny
 18. dr hab. inż. Jan Kryński
 19. dr hab. inż. Adam Łyszkowicz
 20. dr hab. inż. Bogdan Ney, czł. rzecz. PAN
 21. dr hab. inż. Edward Osada
 22. dr hab. inż. Stanisław Oszczak
 23. dr hab. inż. Edward Popiołek
 24. dr hab. inż. Witold Prószyński
 25. dr hab. inż. Jerzy Rogowski
 26. dr hab. inż. Józef Sanecki
 27. kmdr dr hab. inż. Cezary Specht, prof. AMW
 28. dr hab. inż. Krzysztof Świątek, prof. UWM
 29. dr hab. inż. Zbigniew Wiśniewski
 30. dr hab. inż. Bogdan Wolski
 31. dr inż. Ewa Wysocka
 32. dr hab. Janusz B. Zieliński

 

Lista członków Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2011 – 2015 (przed wyborami uzupełniającymi – stan na 18 listopada 2011 r.)

 1. prof. dr hab. inż. Marcin Barlik
 2. prof. dr hab. inż. Józef Beluch
 3. prof. dr hab. inż. Stanisław Białousz
 4. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka
 5. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 6. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 7. prof. dr hab. Aleksander Brzeziński
 8. prof. dr hab. inż. Stefan Cacoń
 9. prof. dr hab. inż. Tadeusz Chrobak
 10. prof. dr hab. inż. Józef Czaja
 11. prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
 12. dr hab. inż. Mariusz Figurski
 13. prof. dr hab. inż. Idzi Gajderowicz
 14. prof. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, czł. koresp. PAN
 15. prof. dr hab. inż. Ryszard Hycner
 16. prof. dr hab. inż. Roman Kadaj
 17. prof. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 18. prof. dr hab. inż. Jan Kryński
 19. prof. dr hab. inż. Bogdan Ney, czł. rzecz. PAN
 20. prof. dr hab. inż. Stanisław Oszczak
 21. prof. dr hab. inż. Witold Prószyński
 22. prof. dr hab. inż. Stefan Przewłocki
 23. dr hab. inż. Krystian Pyka
 24. prof. dr hab. inż. Jerzy Rogowski
 25. prof. dr hab. inż. Ireneusz Winnicki
 26. prof. dr hab. Janusz B. Zieliński

Lista członków Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2016 – 2019

 

 1. hab. inż. Piotr Banasik, prof. AGH
 2. dr hab. inż. Marcin Barlik
 3. dr hab. inż. Elżbieta Bielecka, prof. WAT
 4. dr hab. inż. Janusz Bogusz
 5. dr hab. inż. Andrzej Borkowski
 6. dr hab. inż. Jarosław Bosy
 7. dr hab. Aleksander Brzeziński
 8. dr hab. inż. Ireneusz Ewiak, prof. WAT
 9. kmdr prof. dr hab. inż. Andrzej Felski
 10. dr hab. inż. Mariusz Figurski
 11. dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW
 12. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
 13. dr hab. inż. Andrzej Hopfer, czł. koresp. PAN
 14. dr. hab. inż. Bernard Kontny
 15. dr hab. inż. Wiesław Kosek
 16. dr hab. inż. Jan Kryński
 17. dr hab. inż. Andrzej Kwinta, prof. UR
 18. dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM
 19. dr hab. inż. Bogdan Ney, czł. rzecz. PAN
 20. dr hab. inż. Janusz Ostrowski, prof. AGH
 21. dr hab. Wojciech Pachelski
 22. dr hab. inż. Krystian Pyka
 23. dr hab. inż. Jerzy Rogowski
 24. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska, prof. PW
 25. kmdr prof. dr hab. inż. Cezary Specht
 26. dr hab. inż. Janusz Uriasz, prof. AM
 27. dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW
 28. dr hab. inż. Paweł Wielgosz
 29. dr hab. inż. Ryszard Źróbek
 30. dr hab. inż. Sabina Źróbek