17 maja 2017 roku, Politechnika Warszawska

Na posiedzeniu zainicjowano dyskusje, z których jedna dotyczyła priorytetowych kierunków badań w zakresie geoinformacji, druga zaś definicji i relacji miedzy pojęciami: geoinformacja, geoinformatyka, geomatyka. Przewodniczący Sekcji jako wprowadzenie do dyskusji przedstawił obecny stan tzw. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji „Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne”.