Konferencja Towarzystwa Naukowego Nieruchomości organizowana wspólnie z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie pod patronatem Komitetu Geodezji PAN, 29–31 maja 2017 roku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Zagadnienia prezentowane na konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomości dotyczyły trzech grup tematycznych, w tym: pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji geodezyjno-kartograficznych w gospodarowaniu przestrzenią; metod analiz rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości, oceny inwestycji i doradztwa na rynku nieruchomości. Zróżnicowanie tematyki wystąpień oraz zainteresowań naukowych uczestników konferencji zaowocowało ożywioną dyskusją, wymianą myśli oraz poglądów, zarówno podczas sesji plenarnych, jak i rozważań w kuluarach.